ABC-werkgroep

De ABC-werkgroep verzorgt al 25 jaar vanuit Muziek-en Dansschool Heiloo de kunstmenu’s voor de basisscholen van Heiloo. ‘Wat is een kunstmenu?’, denkt u misschien. Alle inwoners van de gemeente hebben daar kennis mee gemaakt, tijdens hun eigen basisschooltijd of de basisschooltijd van (klein-)kinderen. ABC staat voor Alle Basisschoolleerlingen Cultuur. Dit netwerk komt drie keer per jaar bijeen om het kunst educatieve aanbod voor een schooljaar vast te leggen. Denk daarbij aan schoolvoorstellingen in de Beun, een jeugdopera in het Muziektheater van Amsterdam of kleinschalige voorstellingen op school.

Er zijn tien basisscholen in Heiloo en elke school heeft een Interne Cultuur Coordinator (ICC). De tien ICC’ers vormen samen met Madelon Kooij en Pien Straesser, beide docenten op Muziek-en Dansschool Heiloo, en Marieke Ooijevaar van de Bibliotheek Heiloo, de ABC-werkgoep.

Cultuur educatie Met Kwaliteit (CMK)

De gemeente Heiloo doet mee met de landelijke subsidie regeling CMK. Muziek-en Dansschool Heiloo is door de gemeente hiervoor als penvoerder aangewezen. Het plan ‘Alle leerlingen stralen’ is hiervoor door Muziek-en Dansschool Heiloo geschreven. Het plan is er vooral op gericht om de scholen een schoolbreed gedragen visie op cultuureducatie te laten ontwikkelen en deze te verankeren in het curriculum van de school. Het middel dat hiervoor wordt ingezet is ‘De CultuurLoper’, een stappenplan voor visievorming op cultuureducatie.