St. Muziek- en Dansschool Heiloo
zoekt:
Leden raad van toezicht met hart voor cultureel ondernemerschap

Bij de Muziek- en Dansschool Heiloo hebben in haar 60-jarig bestaan duizenden cursisten een instrument leren bespelen, gedanst en musicallessen gevolgd. Het betreft een compacte organisatie met 27 professionele medewerkers (waarvan 20 in dienst en 7 zzp’ers) en enkele vrijwilligers. De cursisten waarderen de docenten met een gemiddeld rapportcijfer van 8,7. De stichting ontvangt naast inkomsten uit lesgelden structureel subsidie van de gemeente Heiloo.

Er is een ondernemende en slagvaardige aanpak nodig om van de Muziek- en Dansschool Heiloo een bruisende plek te maken. Recent is daarom de stichting overgestapt naar een besturingsmodel met een raad van toezicht en een directeur-bestuurder. De kersverse raad van toezicht is op zoek naar nieuwe leden. Het streven is om een deskundige drie- tot vijfkoppige raad samen te stellen.

Denkt u ons te kunnen versterken en bent u bereid zo’n 5 keer jaar te vergaderen? Stuurt u dan uw motivatie en curriculum vitae naar marjon.zandvliet@muziekendansschoolheiloo.nl

Meer informatie